Jak stavíme

Stavby na klíčVýstavba probíhá na základě smlouvy o dílo, která jasně specifikuje rozsah provádění stavebních prací, cenu za stavební práce, termíny realizace a délku záruky.

Disponujeme kapacitou odborných dělníků, techniků, strojního zařízení a drobné mechanizace pro zvládnutí až tří rozsáhlejších staveb současně. Pro řemeslné práce využíváme služeb osvědčených a spolehlivých subdodavatelů.


NOVIS STAV s.r.o., Lazy VII/4365, 760 01 Zlín | Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku