Stavby na klíč

    Stavby na klíč
  • rodinné domy
  • průmyslové stavby
  • občanské stavby
  • inženýrské stavby
  • rekonstrukce objektů

Výstavba probíhá na základě smlouvy o dílo, která jasně specifikuje termíny plnění, celkovou cenu za provedené dílo, způsob předání a převzetí stavby, způsob odstranění závad a nedodělků a reklamační podmínky.

V okamžiku předání hotové stavby se můžete do nového domu ihned nastěhovat!


NOVIS STAV s.r.o., Lazy VII/4365, 760 01 Zlín | Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku